ERBJUDANDEN

KURSER

KONSTEN ATT HÅLLA PRESENTATIONER – DEL 1

Vad kan vi som professionella kommunikatörer lära oss av konstnärligt arbete då dagens tekniska utveckling ständigt utmanar den enskilda individens förmåga att beröra sin publik?

Jag arbetar med deltagarna och deras presentationer/tal/föreläsningar, som jag arbetar med skådespelare eller manusförfattare inför en scen de ska spela eller skriva.

På dessa kurser ställer vi oss frågan; Vad kan vi som kommunikatörer egentligen lära oss av skådespelarteknik, film och teaterkonsten? Vad är det som gör att vi fastnar för vissa filmer, tv-program och berättare, och vad är det som gör att vi går förbi, zappar till någon annan kanal, slutar lyssna eller titta, på andra?

Läs mer

 

FAKTA

Tid: 1 eller 2 dagar Kan delas upp i halvdagar och även läggas på sen
eftermiddag/kvällstid. Ex 15.00-19.00. 
Antal: max 12 deltagare 
Målgrupp: Människor som i sitt dagliga arbete har till uppgift att informera,
sälja, presentera eller håller föredrag för mindre eller större grupper.

KURSER

KONSTEN ATT HÅLLA PRESENTATIONER – DEL 2

 Läs mer

FAKTA

Fortsättningskurs: Konsten att hålla föredrag Del 2.
ANTAL: max 8 deltagare
Målgrupp: För deltagare som gått grundläggande kursen Del 1 ovan. 

FÖREDRAG

MÅLA MED SVART ELLER VITT

MEN ALDRIG MED GRÅTT

Innehåll i föreläsningen
Föreläsningen vänder sig till dig som i olika sammanhang vill dela med dig av dina kunskaper och idéer på ett minnesvärt sätt. Den vänder sig till föredragshållare som vill göra önskat avtryck med sina presentationer i såväl affärsvärlden som i andra sammanhang och ställer frågan:

Läs mer

 

FAKTA

föredraget kan anpassas i tid mellan 30 minuter till 90 minuter enligt kundens önskemål.

FÖREDRAG

SCENSKRÄCK

Hur går du från att känna skräck ,ångest, panik, obehag, oro, olust och obekvämlighet inför att tala inför andra människor till att ägna dig åt någonting utöver dessa känslor och förnimmelser? Det vill säga ditt uppdrag.
    Hur går vi från vantrivsel med situationen till trivsel? Hur går vi från självupptagenhet till närvaro?

Läs mer

FAKTA

Föredraget kan anpassas i tid. 30 minuter till 90 minuter.

INDIVIDUELL COACHING

I detta exklusiva erbjudande får du all tid för dig själv. Det kan också gälla en liten grupp på några personer som tillsammans jobbar med en specifik presentation.

Läs mer

 

FAKTA

Tid 2-4 timmar
eller 5-10 timmar beroende på kundens behov.
Antal 1 person eller liten grupp som arbetar tillsammans med gemensam presentation.
Målgrupp Alla som står inför en deadline till ett föredrag/presentation/tal och vill ha individuell hjälp att skapa en riktigt bra presentation. De som gått mina tidigare kurser och vill ha individuell coaching för att ta nästa steg.

TEAMUTVECKLING

LÅT KONSTEN BLI ETT VERKTYG FÖR TEAMUTVECKLING

 
Vad har vi att lära oss av en film- crew, teaterensemble, en symfoniorkester eller ett rockband?
 
Arbetar ditt team, eller grupp effektivt? När team och arbetsgrupper fungerar bra kan de åstadkomma fantastiska resultat. När de inte fungerar klarar vi oss bättre utan dem.
 
Under en halvdag gör jag övningar med team, arbetslag eller grupper som handlar om hur de kan använda sin kapacitet tillsammans effektivare. Deltagarna kommer snabbt till insikt hur de bygger strukturer som fungerar. Och inte fungerar. Och varför det blir så. 
 
Deltagarna får övningar som syftar till att skapa något från idé till fullbordan.  Med
hjälp av den kreativa processen lär sig deltagarna hur de kan arbeta effektivt mot organisationens gemensamma syften och mål. De lär sig också att förstå och förstärka de olika rollerna som finns i en organisation, en ensemble eller orkester.

Kreativitet och struktur i teamen

Jag pratar inte om problemlösning, stresshantering,
konflikthantering eller positivt tänkande, utan om att skapa
något tillsammans med andra, som inte tidigare existerade. 

Vad lär sig teamen och grupperna?

 • De delar som gör att människor gemensamt strävar efter helhet i sitt dagliga arbete.
 • Skillnaden mellan att framgångsrikt skapa något i en ensemble, ett team eller en grupp, och hur det är när det inte fungerar.
 • Hur man bygger upp fungerande strukturer.
 • Förståelse för hur olika motiv fungerar som drivkrafter och öka sin förmåga att lyssna och korrekt återge andras berättelser.
 • Vad som har ännu större betydelse för en organisations framgång än en delad vision.

FAKTA

Tid: Vi arbetar med olika upplägg i såväl hel- eller halvdagsseminarier som workshops och föreläsningar.
Antal: Max 12 deltagare
Målgrupp: Projektteam, avdelningar, arbetslag, ledningsgrupper, mellanchefer

 

KURSER FÖR LEDARE, CHEFER, MELLANCHEFER

Här tar vi upp frågor kring identitet och rollen som ledare.
Hur separerad är du från denna roll och vilka motiv driver dig i dina beslut på jobbet?

Ledare tar många beslut och hamnar ibland i dilemman. Ofta utgör dilemman intressanta delar av berättelser även om de inte är lika angenäma i verkligheten.
I konsten pratar man om Value Studie för att skapa tredimensionella bilder i stilleben etc.
Det går att översätta till värderingar.
Vilka värderingar är överordnade andra?

Hur håller du minnesvärda bra presentationer internt eller externt med avsedd effekt hos dina mottagare? Hur personlig ska du vara och var är skillnaden mellan att bli privat? 

Innehållet i ledarskapskursen utgår från kurserna i presentationsteknik då kommunikationen är a och o. Vi lyfter bland annat:

 • att strukturera en presentation för att uppnå intresse och nyfikenhet hos medarbetare och publik.
 • att använda konkreta nycklar som fångar utan att du behöver bli mer ”karismatisk” än du redan är.
 • att ta fram din egen personlighet i din kommunikation, just för att vi inte fokuserar en sekund på detta.

Vi frågar oss bland annat:

 • Hur skapas autentisk samhörighet med dina lyssnare?
 • Vad har jag för idéer kring uppgiften och hur påverkar det resultatet.
 • Hur du kan välja vilket avtryck du vill göra. Förstå ditt motiv för varje specifik presentation samt vilken effekt du vill ha på dem som lyssnar.

För t.ex. chefer och ledare innebär ofta ledarskapet att framträda internt eller externt. En del är bekväma med detta, andra inte. Många gånger underskattar man värdet av att behärska kunskapen och tekniken som ligger bakom gripande tal, vilket gör att detta får en väldigt låg prioritering i förhållande till andra frågor. I andra fall har man aldrig förstått att det finns en gedigen praktisk kunskap i detta, som är helt oberoende av medfödd karisma och bekvämlighet framför publik. Detta oavsett om de handlar om att förmedla visioner, nya insikter, idéer eller kunskap, skapa engagemang, förtroende, eller förmedla värderingar och vem man är och vad man står för som ledare.

Affärspresentationer som presenteras med analyser i siffror och diagram på Powerpoints, driver fram affärstänkande och borrar rakt igenom spekulationer och myter när det gäller fakta. Men de leder ändå inte rakt in till lyssnarnas hjärta. Det gör endast bra berättelser och autentisk personlig kontakt.

Den vänder sig till både de som förmedlar sig via tal som skrift.

För övrig innehållsförteckning se; Konsten att hålla Föredrag del 1. och Del 2.

studier.se

FAKTA KURSER KOMMUNIKATION FÖR LEDARE

Tid: Vi arbetar med olika upplägg i såväl två heldagar. Längre upplägg på sex dagar. Men också kortare på en heldag resp. halvdag.
Öppen kurs kommer att ges 1 juni 2018 i Nacka Stockholm. Kontakta info@riddezkonsultation.se för intresseanmälan eller frågor.
Antal: Max 12 deltagare för heldagar.
Målgrupp: Chefer, ledningsgrupper, mellanchefer