ERBJUDANDEN

KURSER

FRAMTRÄDANDEN SOM GÖR SKILLNAD – DEL 1

Vad kan vi som professionella kommunikatörer lära oss av konstnärligt arbete då dagens tekniska utveckling ständigt utmanar den enskilda individens förmåga att beröra sin publik?

Jag arbetar med deltagarna och deras presentationer/tal/föreläsningar, som jag arbetar med skådespelare eller manusförfattare inför en scen de ska spela eller skriva. Idag pratar man mycket om vikten att vara autentisk. men hur är man egentligen det? Vilket är ditt personliga uttryck?

På dessa kurser ställer vi oss frågan; Vad kan vi som kommunikatörer egentligen lära oss av skådespelarteknik, film och teaterkonsten? Vad är det som gör att vi fastnar för vissa filmer, tv-program och berättare, och vad är det som gör att vi går förbi, zappar till någon annan kanal, slutar lyssna eller titta, på andra? Vad består egentligen berättelser av?

“Du som har en åsikt om dig själv att vara  grå o-karismatisk, ointressant och tråkig  får gärna fortsätta ha den uppfattning om dig själv under och efter kursen. Men jag tänker bevisa för dig att även den gråaste mus kan skapa en fantastisk, minnesvärd intressant och karismatisk presentation! ”

Michel Riddez

FAKTA

Tid: 1 eller 2 dagar Kan delas upp i halvdagar och även läggas på sen
eftermiddag/kvällstid. Ex 15.00-19.00.
Antal: max 12 deltagare
Målgrupp: Människor som i sitt dagliga arbete har till uppgift att informera,
sälja, presentera eller håller föredrag för mindre eller större grupper.


KURSER

FRAMTRÄDANDEN SOM GÖR SKILLNAD – DEL 2

Fortsättningskurs.
OBS! Endast för de som gått tvådagarskursen

FAKTA

Fortsättningskurs: Engagerande presentationer Del 2.
ANTAL: max 8 deltagare
Målgrupp: För deltagare som gått grundläggande kursen Del 1 ovan.


FÖREDRAG

FRAMTRÄD SOM DE STORA

Ingen ska glömma att de hörde dig tala

Lyft ditt framträdande till en helt ny nivå

Unna dig föreläsningen Framträd som de stora med Skådespelaren och storytellrösten Michel Riddez.

Med över trettio års erfarenhet som professionell skådespelare  och med över hundra bokinläsningar i bagaget kan Michel visa dig hur du i kombination med en behärskad berättarstruktur och språklig medvetenhet  får din publik att aldrig någonsin glömma att de hörde dig tala

FAKTA

föredraget kan anpassas i tid mellan 30 minuter till 90 minuter enligt kundens önskemål.


FÖREDRAG

SCENSKRÄCK

Hur går du från att känna skräck, ångest, panik, obehag, oro, olust och obekvämlighet inför att tala inför andra människor till att ägna dig åt någonting utöver dessa känslor och förnimmelser? Det vill säga ditt uppdrag.
Hur går vi från vantrivsel med situationen till trivsel? Hur går vi från självupptagenhet till närvaro?

FAKTA

Föredraget kan anpassas i tid. 30 minuter till 90 minuter.


INDIVIDUELL COACHING

I detta exklusiva erbjudande får du all tid för dig själv. Det kan också gälla en liten grupp på några personer som tillsammans jobbar med en specifik presentation.

FAKTA

Tid 2-4 timmar
eller 5-10 timmar beroende på kundens behov.
Antal 1 person eller liten grupp som arbetar tillsammans med gemensam presentation.
Målgrupp Alla som står inför en deadline till ett föredrag/presentation/tal och vill ha individuell hjälp att skapa en riktigt bra presentation. De som gått mina tidigare kurser och vill ha individuell coaching för att ta nästa steg.


TEAMUTVECKLING

LÅT KONSTEN BLI ETT VERKTYG FÖR TEAMUTVECKLING

Vad har vi att lära oss av en film- crew, teaterensemble, en symfoniorkester eller ett rockband? Arbetar ditt team, eller grupp effektivt? När team och arbetsgrupper fungerar bra kan de åstadkomma fantastiska resultat. När de inte fungerar klarar vi oss bättre utan dem. Under en en heldag  gör jag övningar med team, arbetslag eller grupper som handlar om hur de kan använda sin kapacitet tillsammans effektivare. Dagen varvas med diskussioner och vissa inslag av Föreläsning. Deltagarna får en upplevelse av styrkan av att inte bara dela en vision men också  använda den kreativa processen tillsammans med sina kollegor. De kommer snabbt till insikt hur de bygger strukturer som fungerar. Och inte fungerar. Och varför det blir så.  Deltagarna får övningar som syftar till att skapa något från idé till fullbordan.  Medhjälp av den kreativa processen lär sig deltagarna hur de kan arbeta effektivt mot organisationens gemensamma syften och mål. De lär sig också att förstå och förstärka de olika rollerna som finns i en organisation, en ensemble eller orkester.

Kreativitet och struktur i teamen

Jag pratar inte om problemlösning, stresshantering,konflikthantering eller positivt tänkande, utan om att skapanågot tillsammans med andra, som inte tidigare existerade.

Vad lär sig teamen och grupperna?

 • De delar som gör att människor gemensamt strävar efter helhet i sitt dagliga arbete.
 • Skillnaden mellan att framgångsrikt skapa något i en ensemble, ett team eller en grupp, och hur det är när det inte fungerar.
 • Hur man bygger upp fungerande strukturer.
 • Förståelse för hur olika motiv fungerar som drivkrafter och öka sin förmåga att lyssna och korrekt återge andras berättelser.
 • Vad som har ännu större betydelse för en organisations framgång än en delad vision.

FAKTA

Tid: Vi arbetar med olika upplägg i såväl hel- eller halvdagsseminarier som workshops och föreläsningar.
Antal: Antal deltagare kan variera beroende på upplägg
Målgrupp: Projektteam, avdelningar, arbetslag, ledningsgrupper, mellanchefer


MASTERCLASS FÖR LEDARE, CHEFER, MELLANCHEFER

Att skapa samhörighet med sina tal och presentationeren avgörande egenskap som ledare!

Många pratar om vikten av att använda sig av berättelser. Men vad består egentligen en bra berättelse av? Andra pratar om att det är viktigt att vara närvarande och autentisk. Men hur är man egentligen det?

Hur håller du som chef minnesvärda bra presentationer internt eller externt med avsedd effekt hos dina mottagare? Hur personlig ska du vara och var är skillnaden mellan att bli privat?

Här  tar vi även upp frågor kring identitet och rollen som ledare.
Hur separerad är du från denna roll och vilka motiv driver dig i dina beslut på jobbet?

Ledare tar många beslut och hamnar ibland i dilemman. Ofta utgör dilemman intressanta delar av berättelser även om de inte är lika angenäma i verkligheten. Att använda dem i berättelser utgör ett bra sätt att förmedla sina värderingar.

FAKTA KURSER KOMMUNIKATION FÖR LEDARE

Tid: Vi arbetar huvudsakligen med  upplägg på två heldagar. som kan delas upp i halvdagar. Vi erbjuder också som längre upplägg på sex dagar. Men också kortare på en heldag resp. halvdag.

Antal: Max 10 deltagare för 2 heldagar. För sex heldagar uppdelade på ett års tid; 12-13 deltagare. Då erbjuds också handledning.

Målgrupp: Chefer, ledningsgrupper, mellanchefer


NYHET!

Öppen kurs i kommunikation för chefer och ledare i Gamla Stan i Stockholm 1-2 november 2021. Två heldagar.

Vill du bli riktigt skicklig på att förmedla visioner, nya insikter, idéer eller kunskap, skapa engagemang, förtroende, eller förmedla värderingar och vem man är och vad man står för som ledare?
Att skapa samhörighet med sina tal och presentationer -en avgörande egenskap som ledare!

På denna öppna kurs i Gamla Stan i Stockholm kommer du uppleva hur du som chef, verkligen kan göra önskat avtryck på din “publik”internt eller externt, känslomässigt och intellektuellt. Men du kommer också att få undersöka din ledarroll från två olika vinklar; När fokus ligger på din identitet och när du fokuserar på resultat.

En del pratar om att det är viktigt att vara närvarande och autentisk. Men hur är man egentligen det? Hur personlig kan du vara och var är skillnaden mellan att bli privat?

För t.ex. chefer och ledare innebär ofta ledarskapet att framträda internt eller externt. En del är bekväma med detta, andra inte. Många gånger underskattar man värdet av att behärska kunskapen och tekniken som ligger bakom gripande tal, vilket gör att detta får en väldigt låg prioritering i förhållande till andra frågor. I andra fall har man aldrig förstått att det finns en gedigen praktisk kunskap i detta, som är helt oberoende av medfödd karisma och bekvämlighet framför publik. Affärspresentationer som presenteras med analyser i siffror och diagram på Powerpoints, driver fram affärstänkande och borrar rakt igenom spekulationer och myter när det gäller fakta. Men de leder ändå inte rakt in till lyssnarnas hjärta. Det gör endast bra berättelser och autentisk personlig kontakt.

Ledare tar många beslut och hamnar ibland i dilemman. Ofta utgör dilemman intressanta delar av berättelser även om de inte är lika angenäma i verkligheten. Att använda dem i berättelser utgör ett bra sätt att förmedla sina värderingar. Ledare behöver ibland ett rum för att tänka snarare än att reagera på omständigheter.

Du får lära dig att;

 • att strukturera en presentation, ditt “manus” och skapa din bildpresentation för att uppnå intresse och nyfikenhet hos medarbetare och publik.
 • vad består egentligen en berättelse av? hur gör du en story av ditt framträdande, dina texter och din bildpresentation ?
 • att använda konkreta nycklar som fångar utan att du behöver bli mer ”karismatisk” än du redan är.
 • att ta fram ditt engagemang för din yrkesroll och din kommunikation genom skrivövningar

Två dagar 09.00-17.00 (1-2 november)

Max 12 deltagare i Indeas lokaler på Munkbron 7 i Gamla stan (T-bana gamla stan).

Fikapauser förmiddag och eftermiddag och lunch dag 1 ingår samt boken ”Måla med svart eller vitt men aldrig med grått”. En bok om framgångsrik kommunikation med referenser från konstens beskaffenhet skriven av kursledaren och skådespelaren Michel Riddez

Michel har haft flertalet kurser i Indeas ledarskapsprogram samt under flera år ingått i ett mycket uppskattat nordiskt ledarskapsprogram i Oslo för en av nordens största banker.

Fakta:

INDEA- Munkbron 7 i Gamla stan (T-bana gamla stan).1 – 2 november 2021 Kommunikation för ledare

 • 12 000 kr ex. moms för 2 heldagar. Max 12 deltagare

 bokningsvillkor:

 • Villkor Anmälan
  Intresseanmälan mejlas till info@riddezkonsultation.se
 • En bekräftelse på att vi mottagit din anmälan mejlas så snart som möjligt. Har du inte fått bekräftelse från oss inom 3 dagar, vänligen kontakta oss. Kallelse till kursen mejlas ca 3 veckor före kursstart. I kursavgiften ingår kursmaterial, d.v.s. boken ”Måla med svart eller vitt men aldrig med grått”,  för-och eftermiddagsfika samt lunch för kursdag 1.  Tiderna för kursen är 9.00-17.00 samtliga dagar. Kursen faktureras i förskott ca 4 veckor innan kursstart och ska vara betald innan kursstart.

  Vi ber dig avsätta tid i din kalender för att delta på kursen fullt ut, sen ankomst eller tidig avvikelse kan påverka din eller dina kurskamraters behållning av kursen.

  Övriga boknings-villkor :
  Anmälan är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till en kollega. Alla ombokningar samt platsöverlåtelser ska alltid göras skriftligt. Ombokning kan ske senast 30 dagar innan kursstart utan kostnad. Vid ombokning 14 dagar innan kursstart debiteras en ombokningsavgift på 25% av kursavgiften.
 • Vid ombokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras en ombokningsavgift på 50% av kursavgiften. Vid utebliven närvaro är kursplatsen förverkad.

  Riddez konsultation erhåller rätten att byta kursdatum vid yttre omständigheter och ändrade förutsättningar till exempel vid pandemi och andra oförutsägbara omständigheter, kan göra att kurser måste ställas in.

  Sjukdom
  Du kan överlåta platsen till en kollega. I övrigt gäller av-och ombokningsreglerna enligt ovan.
 • Jag godkänner er integritetspolicy.
 • För frågor går det bra att kontakta kursledaren på 070-7960629.
 • https://www.indea.se/nyheter