Framträdanden som gör skillnad – Del 1

Denna kurs kommer spela stor roll för din självbild som kommunikatör. Du som avsändare kommer uppleva hur det är att beröra dina mottagare på djupet. Du kommer uppleva hur engagemanget uppstår för något som du kanske helst bara vill bli av med eller gör på rutin. Om du går kursen med dina arbetskamrater kommer dessutom en biprodukt vara att du kommer närmare dina kollegor än du var innan!

 • DU FÅR LÄRA DIG :
  • att strukturera en presentation (precis som professionella manusförfattare) för att uppnå intresse och nyfikenhet hos en publik.
  • att separera dig från din roll som talare på samma sätt som en skådespelare är separerad från sin roll och på samma sätt separera dig från ditt föredrag så att du kan bli engagerad i det, istället för att bli upptagen av dig själv.
  • att använda konkreta nycklar som fångar en publik utan att du behöver bli mer ”karismatisk” än du redan är.
  • att ta fram din egen personlighet i din kommunikation, just för att vi inte fokuserar en sekund på detta.
  • att se vilka avgörande delar som lyfter de bästa talarna på TED TALKS, det vill säga, hur man berättar historier som träffar publiken ”rakt i hjärtat” och som kommunicerar ut det man vill berätta om sitt företag.

  Alla deltagare får arbeta individuellt med flera framföranden där jag ger vägledning och förbättrar ditt föredrag.

  VI UNDERSÖKER DESSA FRÅGOR :

  • Hur skapas autentisk samhörighet med dina lyssnare?
  • Vilken betydelse kontraster har.
  • Vad har jag för idéer kring uppgiften och hur påverkar det resultatet.
  • Har dessa antaganden en reell grund i verkligheten.
  • Varför fokus på kroppsspråket inte är relevant för en bra presentation.
  • Varför det är viktigt att ”ta in” omständigheter, yttre som inre, snarare än att låtsas som om de inte finns.
  • Varför det kan motverka sitt syfte att använda filmkamera i lärandet.
  • Hur du kan göra dina presentationer känslomässiga och lärande och förstå ditt motiv för varje specifik presentation samt vilken effekt du vill ha på publiken.

"Du som har en åsikt om dig själv att vara  grå o-karismatisk, ointressant och tråkig  får gärna fortsätta ha den uppfattning om dig själv under och efter kursen. Men jag tänker bevisa för dig att även den gråaste mus kan skapa en fantastisk, minnesvärd intressant och karismatisk presentation! ”

Michel Riddez

FAKTA

Alternativ 1

2 heldagar 09.00-17.00 Kan även delas upp i 4 halvdagar, sena eftermiddagar eller kvällar. Ex. 15.00-19.00
Max 12 deltagare

Ingen förberedelse krävs inför första delen.

Viss förberedelse för den andra kursdagen. (Eller de två sista halvdagarna) Då arbetar vi med specifika ”jobbrelaterade” presentationer.

Alternativ 2

1 heldag 09.00-17.00 Kan även delas upp i 2 halvdagar, sena eftermiddagar eller kvällar. Ex. 15.00-19.00
Max 12 deltagare

Ingen förberedelse krävs.

Alternativ 3

1 heldag 09.00-17.00
Max 6 deltagare

Viss förberedelse krävs. Andra delen av kursen arbetar vi med specifika ”jobbrelaterade” presentationer.

Alternativ 4

Fortsättningskurs.
OBS! Endast för de som gått tvådagarskursen-Alternativ 1.

Omfattning 2 halvdagar och därefter sammanlagt 16 individuella coaching-timmar fördelade på 8 deltagare.
Max 8 deltagare.

Förberedelse krävs