OM MICHEL RIDDEZ – DEN LÅNGA VERSIONEN

DEN LÅNGA VERSIONEN

För några år sedan sammanfattade jag mitt liv i boxar. Jag ritade upp en box för varje yrke jag haft.

En box utgjorde skådespelaren. Han som utbildades på scenskolan och som jobbade, och fortfarande jobbar som skådespelare inom film och teater.

En annan box blev teaterläraren som byggde upp en egen privat skådespelarutbildning och forskade i denna konstart. Vilka mekanismer inom skådespelarkonsten fångar åskådaren?

Den tredje boxen resulterade i sammanlagt 14 års studier i strukturell analys och dynamik, både på distans och på plats i Vermont under lärarhandledning. Jag förstod hur strukturer ger upphov till mönster och beteenden hos organisationer, människor och även hur konstverk, sånglyrik, film och teater är uppbyggda strukturellt för att skapa intresse. Anledningen till att jag utbildade mig bottnar i fascination för kreativa processer. Detta ledde till att jag började jobba som handledare för organisationer i kommuner och även hade enskilda klienter i samtal.

Den fjärde boxen består av mitt skrivande. Jag är i skrivande stund författare till två filmmanus, varav ett är en internationell prisvinnare. Jag arbetar dessutom på ett romanbygge och en teaterpjäs och är mycket intresserad av hur berättelser är byggda och vilken effekt de har på mottagaren

Om jag drar ett streck från dessa boxar så leder dem till just detta: konsten att hålla presentationer som berör. Steget är inte långt från att undervisa skådespelare. I båda fallen handlar mitt engagemang om att få en människa att träda fram på en scen med sin alldeles egna personlighet, och samtidigt berätta något som är mycket större och viktigare än henne själv. Nämligen pjäsen, eller talet.

Det här är en kunskap och erfarenhet som alltfler människor inser är viktig, eftersom vi idag lever i en värld där det finns ett enormt informationsflöde. För mig är det fantastiskt roligt att hjälpa människor att utveckla denna förmåga på relativt kort tid även om det krävs lång erfarenhet för att bli att bli mästare på denna typ av kommunikation.

Samtidigt är det synd att det finns många människor som är direkt obekväma eller känner sig begränsade i att framträda på en scen med ett manus, trots att de har intressanta och värdefulla saker att förmedla. Det är också synd att det finns många som är bekväma med att uppträda inför andra, men inte har kunskaper om hur de kan ta sitt tal vidare till något riktigt stort bortom bekvämlighet, rutin, vältalighet och charm.

Oavsett vilken grupp du tillhör så är du välkommen att prova någon av mina kurser, eller börja med att lyssna på ett föredrag.