OM MICHEL RIDDEZ – DEN LÅNGA VERSIONEN

DEN LÅNGA VERSIONEN

För några år sedan sammanfattade jag mitt liv i boxar. Jag ritade upp en box för varje yrke jag haft.

En box utgjorde skådespelaren. Min grund och huvudsakliga yrkesidentitet. Han som utbildades på scenskolan och  fortfarande jobbar som skådespelare inom film och teater.

En annan box blev teaterläraren som byggde upp en egen privat skådespelarutbildning och forskade i denna konstart. Vilka mekanismer inom skådespelarkonsten fångar åskådaren? Vidareutbildar mig själv fortfarande då och då. ständigt nyfiken på detta.

Skådespelarkonsten och skrivarkonsten är starkt förenade och skådespelarkonsten är grundat i skrivande.

Den tredje boxen resulterade studier  i strukturell  analys och dynamik, både på distans och på plats i Vermont under lärarhandledning. Jag förstod hur strukturer ger upphov till mönster och beteenden hos organisationer, människor och även hur konstverk, sånglyrik, film och teater är uppbyggda med strukturell dynamik för att skapa intresse. Det är en fascination för kreativa processer.

Den fjärde boxen består av mitt skrivande. Jag är i skrivande stund författare till två filmmanus, varav ett är en internationell prisvinnare. Jag arbetar dessutom på ett romanbygge och en teaterpjäs och är mycket intresserad av hur berättelser är byggda och vilken effekt de har på mottagaren

Om jag drar ett streck från dessa boxar så leder dem till just detta: konsten att hålla presentationer som berör. Framträdanden som gör skillnad. Steget är inte långt från att undervisa skådespelare. I båda fallen handlar mitt engagemang om att få en människa att träda fram på en scen med sin alldeles egna personlighet, och samtidigt berätta något som är mycket större och viktigare än henne själv. Nämligen pjäsen, eller talet.