Scenskräck

SCENSKRÄCK

Hur går du från att känna skräck ,ångest, panik, obehag, oro, olust och obekvämhet inför att tala inför andra människor till att ägna dig åt någonting utöver dessa känslor och förnimmelser? Det vill säga ditt uppdrag. 

    Hur går vi från vantrivsel med situationen till trivsel? Hur går vi från självupptagenhet till närvaro?

Denna föreläsning handlar inte om att bli av med nervositet utan hur man förhåller sig till den på ett roligt sätt.
    Den handlar också om att ha kontroll över det faktum att du inte har kontroll.
    Den handlar inte bara om modet att vara i det okända, som det innebär med levande möten inför en grupp människor, utan också om lusten av att vara i det.
    Den handlar om styrkan i sårbarhet. Om att vara tillsammans med dig själv samtidigt som du är med andra. För att verkligen vara där, helt och fullt dig själv tillsammans med dem som kommit för att lyssna på dig.

"There is a dark side to everything" - Prince

 

"Allt som är live är nytt ständigt” ur ” Måla med svart eller vitt men aldrig med grått” av Michel Riddez

KONSTEN ATT HÅLLA PRESENTATIONER FÖR CHEFER

Denna föreläsning innehåller också följande delar som vänder sig direkt till ledarrollen. 

Identitet.

"Rollen som ledare"

Två olika typer av motiv.

Beslut och dilemman/ Värderingar