MASTERCLASS I KOMMUNIKATION FÖR LEDARE, CHEFER & MELLANCHEFER

Att skapa samhörighet med sina tal och presentationeren avgörande egenskap som ledare!

Detta oavsett om de handlar om att förmedla visioner, nya insikter, idéer eller kunskap, skapa engagemang, förtroende, eller förmedla värderingar och vem man är och vad man står för som ledare.

På denna kurs kommer du uppleva hur du som chef, verkligen kan göra önskat  avtryck på din “publik” internt eller externt, känslomässigt och intellektuellt. Men du kommer också att få undersöka din ledarroll från två olika vinklar; När fokus ligger på din identitet och när du fokuserar på resultat. Vilket är ditt personliga uttryck och hur är du autentisk? 

Många pratar om vikten av att använda sig av berättelser. Men vad består egentligen en bra berättelse av? Andra pratar om att det är viktigt att vara närvarande och autentisk. Men hur är man egentligen det?

Hur håller du som chef minnesvärda bra presentationer internt eller externt med avsedd effekt hos dina mottagare? Hur personlig ska du vara och var är skillnaden mellan att bli privat?

Här  tar vi även upp frågor kring identitet och rollen som ledare.
Hur separerad är du från denna roll och vilka motiv driver dig i dina beslut på jobbet?

Ledare tar många beslut och hamnar ibland i dilemman. Ofta utgör dilemman intressanta delar av berättelser även om de inte är lika angenäma i verkligheten. Att använda dem i berättelser utgör ett bra sätt att förmedla sina värderingar.

Innehållet i ledarskapskursen utgår från kurserna i presentationsteknik då kommunikationen är a och o. Chefer och ledare behöver ibland ett rum för att tänka snarare än att reagera på omständigheter. Vi lyfter bland annat:

  • Att strukturera en presentation för att uppnå intresse och nyfikenhet hos medarbetare och publik.
  • Hur kan vi använda oss av det kraftfulla redskap som berättelser är i muntliga som skriftliga presentationer och texter?
  • att använda konkreta nycklar som fångar utan att du behöver bli mer ”karismatisk” än du redan är.
  • komponera  din egen powerpoint om du använder detta, me egna uttrycksfulla bilder att förstärka och skapa dynamik i det du inte säger med ord

Frågor som kan dyka upp:

  • Vad har jag för idéer kring uppgiften och hur påverkar det resultatet.
  • Förstå ditt  motiv för varje specifik presentation samt vilken effekt du vill ha på dem som lyssnar.
  • Vilka ideal har du fångat upp i ditt liv som påverkar dig hur du tycker att du bör vara, handla och tänka- som chef?
  • Var ligger mitt engagemang i uppgiften och chefsrollen? Hur  formulerar jag det för mig själv?

För t.ex. chefer och ledare innebär ofta ledarskapet att framträda internt eller externt. En del är bekväma med detta, andra inte.

Många gånger underskattar man värdet av att behärska kunskapen och tekniken som ligger bakom gripande tal, vilket gör att detta får en väldigt låg prioritering i förhållande till andra frågor. I andra fall har man aldrig förstått att det finns en gedigen praktisk kunskap i detta, som är helt oberoende av medfödd karisma och bekvämlighet framför publik.

 

Affärspresentationer som presenteras med analyser i siffror och diagram på Powerpoints, driver fram affärstänkande och borrar rakt igenom spekulationer och myter när det gäller fakta. Men de leder ändå inte rakt in till lyssnarnas hjärta. Det gör endast bra berättelser och autentisk personlig kontakt.

Michel Riddez har kontinuerligt samarbetat med t.ex. INDEAS öppna ledarskapsprogram för kommuner och ingick under flera år i ett nordiskt ledarskapsprogram i Oslo för en av Sveriges största banker.

FAKTA KURSER KOMMUNIKATION FÖR LEDARE

Tid: Vi arbetar huvudsakligen med  upplägg på två heldagar. som kan delas upp i halvdagar. Vi erbjuder också som längre upplägg på sex dagar. Men också kortare på en heldag resp. halvdag.

Antal: Max 10 deltagare för 2 heldagar. För sex heldagar uppdelade på ett års tid; 12-13 deltagare. Då erbjuds också handledning.
Målgrupp: Chefer, ledningsgrupper, mellanchefer

NYHET! ÖPPEN KURS FÖR CHEFER OCH LEDARE I SAMARBETE MED INDEA 1-2 november 2021

Vill du bli riktigt skicklig på att förmedla visioner, nya insikter, idéer eller kunskap, skapa engagemang, förtroende, eller förmedla värderingar och vem man är och vad man står för som ledare? 

På denna kurs kommer du uppleva hur du som chef, verkligen kan göra önskat avtryck på din “publik”internt eller externt, känslomässigt och intellektuellt. Men du kommer också att få undersöka din ledarroll från två olika vinklar; När fokus ligger på din identitet och när du fokuserar på resultat.

Fakta om anmälan kursavgift  öppen kurs INDEA 1-2 november etc. Se fliken ERBJUDANDEN scrolla längst ned på sidan.

Läs mer om kursen här