Att lära sig presentera sina idéer för andra människor kommer vara en absolut nödvändig förmåga, ännu mer i framtiden genom vår ökade samhörighet med omvärlden.

Dessa kurser kommer spela stor roll för din självbild som kommunikatör. Du som avsändare kommer uppleva hur det är att beröra dina mottagare på djupet. Du kommer uppleva hur engagemanget uppstår för något som du kanske helst bara vill bli av med eller gör på rutin. Om du går kursen med dina arbetskamrater kommer dessutom en biprodukt vara att du kommer närmare dina kollegor än du var innan!
Du får också uppleva hur vi kan styra våra liv och organisationer genom att berätta, och hur berättelser förvandlar oss.

"Den som tar emot talet- bekräftar talet. Talet är - vad det gör med mottagaren. Det är allt"

ENGAGERANDE PRESENTATIONER

MASTERCLASS

Michel Riddez är skådespelaren som håller unika kurser i presentationsteknik.
Han utgår från scenen, filmen och konsten för att lära ut hur man skapar personliga, oförutsägbara, dynamiska
och underhållande presentationer.
Kurserna har varit mycket populära och uppskattade genom åren, då deltagarna
får träning och personlig coaching i att strukturellt bygga ett spännande manus,
förhålla sig till detta, till sin publik och till sig själva i alla situationer då de möter
denna publik. Kurser som skiljer sig väsentligt från den uppsjö kurser som finns i
Presentationsteknik och Retorik och lämnar ett starkt känslomässigt avtryck.
Idag skriver och producerar Michel även egna filmer och filmmanus.

“Berättelser och idéer som förmedlas ”live” tillför något som rörliga bilder och skrift aldrig kan erbjuda. Mina kurser handlar om att få talare att öppna upp något inom sig själva. Att få dem att dela med sig av något som är på riktigt, som har betydelse, och väcker människors empatiska förmåga. Jag har ett stort engagemang i att hjälpa människor att träda fram inför andra med sin alldeles egna unika personlighet- och samtidigt dela med sig något som är mycket större och viktigare än hen själv. Att förmedla något från en större eller mindre “scen” som lämnar kvar något nytt till publiken när de går därifrån.”

Se även andra erbjudanden;

UTVECKLA DIN YRKESROLL MED HJÄLP SKÅDESPELARTEKNIK,

TEAMUTVECKLING UTIFRÅN den högpresterande professionella ensemblen, orkestern, musikerbandet, ett filmcrew m. fl.

OFFICIANT VID BEGRAVNINGSCEREMONIER

INDIVIDUELLA KONSULTATIONER